STAS pdf. Uploaded by cheetah3k5 . STAS Montare obiecte uploaded by. uploader avatar cheetah3k5 · Normativ NP STAS Scrob Lori. Uploaded by. Scrob Lori. connect to download. Get pdf. STAS Download. How to Become an Energy Auditor in Romania? -??How to Become an Energy Auditor in Romania? STAS – 85 Cladiri STAS Constructii.

Author: Grojin Yokasa
Country: Philippines
Language: English (Spanish)
Genre: Love
Published (Last): 3 April 2018
Pages: 224
PDF File Size: 1.44 Mb
ePub File Size: 3.87 Mb
ISBN: 342-9-49008-969-2
Downloads: 22848
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tagal

Lungimea minima a jetului compact lc m. With passion, vision and enthusiasm you will sell our solutions stas 1478 our valued customers.

Instalatii sanitare interioare si de stins incendiu

Clopotele sistemului de stas 1478 se vor monta pe elementele de constructie verticale, spre exterior astfel incat semnalul stas 1478 poata fi receptionat cu usurinta de ocupantii cladirii, asigurandu-se si semnalizarea electrica optica si acustica la un punct de supraveghere cu serviciul permanent camera serviciului de pompieri.

Din gospodaria de apa proprie statia de hidrofor. Numarul jeturilor in functiune simultana. Racordul de alimentare cu apa a coloanelor uscate se monteaza la loc stas 1478 separat de orice alt stas 1478 la o inaltime de max. Caminele de vizitare prevazute sunt de tip etans din materiale plastice identice cu cele de la canalizarea menajera la canalele mm PVC tip KG. In statia de pompe se va asigura o ventilatie corespunzatoare pentru evitarea umiditatii, stas 1478 echipamentele electrice vor fi adecvate.

Cerinta de apa potabila in scopuri igenico-sanitare. Cladire foarte inalta – office Hidranti interiori pentru zona cladiri foarte inalte 2xDnmm. Rezulta debitul unui drencer.

Sales manager UK South

Stas 1478 propune un agregat de pompare format din: Prin racord de canalizare. Se mentioneaza ca prin dispunerea capetelor de sprinklere se asigura intensitati de stropire egale sau mai mari cu intensitatile de stropire normate.

Racord de canalizare pluviala. Reteaua este din teava de polietilena inalta densitate De x De asemeni, personalul de paza va stas 1478 instruit sa aiba si atributii pe linia de prevenire si stingere a incendiilor.

Ca stas 1478 a doua sursa de energie pentru pompele de sprinklere, stas 1478 si in alte scopuri, este prevazut un grup electrogen cu pornire stws. Prevederi prin monitoringul calitatii apelor.

Panou de incendiu tip I. Rezerva intangibila de apa pentru stingerea incendiului cu hidranti exteriori este de mc. Fiecare imobil va avea o descarcare separata la canalizarea exterioara.

Alimentarea cu apa pentru consum curent. Se prezinta anexat urmatoarele: Evacuarea stas 1478 reteaua oraseneasca se face prin intermediul unui camin de racord prevazut in proiectul de specialitatecatre canalizarea publica. Stas 1478 pompelor aferenta office 1 si office 2 se face din doua rezervoare cu un volum total de mc.

STAS _sanitare – Free Download PDF

Ape meteorice surplus Qp max. Detergenti sintetici anioni activi biodegradabili.

S-au prevazut de asemeni dotari pentru stas 1478 liniilor de furtun conform ipotezei de stingere 5 11478 de furtun tip B in lungime de m, stas 1478 de refulare de mana simple de tip B cu diametrul ajutajului de stropire de 20 mm, chei pentru hidranti, chei racord A-B-C, etc.

Asigurarea serviciului de pompieri civili.

The STAS group consists of a stas 1478 team, now numbering more than employees. Proiect atestat informatica- Tehnician operator tehnica de calcul – Unitati de Stocare.

Pentru sprinklere zona birouri-cladire foarte stas 1478. Incarcarile din apele meteorice, dupa preepurare locala separare produse se incadreaza in prevederile Normativului NTPA pentru descarcari in rauri.

STAS 1478-90_sanitare

Sisteme automate de stingere tip sprinkler. Normativele si standardele de specialitate, in vigoare. Stas 1478 prevazut gospodaria de apa compusa din: Din gospodaria de apa proprie separata de cea de apa de consum.