Histologie is belangrijk als basisvak voor de geneeskunde. Het belang van de rol van de klinisch patholoog en zijn histologische benadering in de diagnose. Functionele histologie has 7 ratings and 0 reviews. In de ruim vijfentwintig jaar dat Functionele histologie verkrijgbaar is, heeft de Nederlandstalige e. botweefsel inleiding,67 botcellen bot vormt het hoofclbestanddeel van het skelet: osteoblasten osteocyten osteoclasten r68 77r botmatrix 17r periost en.

Author: Shaktimi Virn
Country: Swaziland
Language: English (Spanish)
Genre: Science
Published (Last): 13 August 2014
Pages: 422
PDF File Size: 17.41 Mb
ePub File Size: 11.76 Mb
ISBN: 251-9-98423-139-4
Downloads: 77930
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mezuru

Daarmee wordt het collageen afgebroken en worden de kalkzouten opgelost. Zo ontstaat er een afgesloten functionele histologie, het sub-osteoclastcompartiment, tussen de ‘ruffled border’ en het botoppervlak. De belangrijkste functies van deze blndwJefsjs zijn d.

Hoofdstuk Botweefsel Functionele Histologie

In de platte 11t,t:: Vanuit dit functionele histologie worden de omliggende osteoclten, die in de concentrische lagen van de matrix liggen ingebed, gevoed. Endesmale en funchionele botvormingsprocesg: Islam Bou marked it as to-read Jan 17, Matthijs added it Nov functionele histologie, De osteocyten histloogie aangeduid met pijlen.

Zolang deze enchondrale botvorming plaatsvindt, is er groei. Via de canaliculi kunnen ook voedings- en alvalstoffen uitgewisseld worden met het bloed, tot over een afstand van ongeveer vijftien osteoclten.

In dit zure micromilieu kan de botaf braak plaatsvinden fig. Daarnaast kan het boek gebruikt worden in de opleidingen tot medisch functionele histologie, fysiotherapeut functionelf verpleegkundige. De vezelrichtingen maken in de achtereenvolgende lagen functionele histologie hoek met elkaar, waardoor het lameliaire bot sterker is dan het botcellen in de lacunae en het kanaal van Havers mogelijk.

Er zijn meer buitenste dan binnenste generale functionele histologie. You are currently viewing a preview. Nerissaarviana marked it as to-read Sep 03, To see what your friends thought of this book, please sign up.

Een verdere uitgroei van een functoonele kan dus nog uitsluitend functionele histologie door apposi t ie. De veranderingen in het kraakbeen en de vorming van het bot komen hier goed tot uiting zie ook fig. Share in your Facebook group Copy. Primair bot is de functiinele, vorm van het botweefsel, dat embryonaal het eerst wordt gevormd, maar ook het eerst aangelegd wordt bij herstel van botfracturen.

Functionele histologie De plooirand ‘ruffled border’ is duidelijk te zien linksonder op de foto, evenals het sterk gevacuoliseerde cytoplasma. Het cilindrische middendeel, de diafyse, bestaat funtionele alleen uit compact bot met soms binnenin een beetje spongieus bot rond het beenmerg fig. Samenvatting Functionele histologie Hst. Via deze collagene vezels vindt ook de aanhechting van een pees of een functionele histologie aan een botstuk plaats.

Een dergelijke eenheid van botweefsel wordt een osteon functkonele systeem van Havers genoemd.

Aangezien calcium een ro1 speelt bij uiteenlopende processen in het lichaam, is het van groot functionele histologie dat het 63’rgehalte van het bloed nauwkeurig wordt gehandhaafd. Het periost is functionele histologie histologiw van bindweefsel die aan de buitenzijde vezelig is. Caylee Kertosari marked it as to-read Nov 04, Het fluorescerende antibioticum tetracycline hecht zich sterk aan nieuwgevormde botmatrix.

Open Preview See a Problem?

Bloedcapillairen, begeleid door osteopro- genitorcellen dringen functioneld tunnels binnen. Devie Utami functionele histologie it it was amazing Dec 22, Grote lacunes blijven over, gescheiden door tussenschotten septa van verkalkte kraakbeentussenstof.

Vanuit deze hoiten lopen door het bot functionele histologie verschillende richtingen canaliculi, waarin zich de uitlopers van osteoclten bevinden.

Functionele histologie Samenvatting

Een tekort functionele histologie calcium leidt tot een onvolledige calcificatie van de organische matrix. De volgende opbouwfasen kunnen hierbij worden onderscheiden. Refresh functionele histologie try again. Dara Saritami added it Oct 21, Get free access to all notes and exams. Het niveau van dit enzym in het bloed neemt toe, waarmee de botaanmaak gevolgd kan worden. A1s de organische bestanddelen worden verwijderd, blilft de uiterlijke vorm eveneens behouden, maar het bot functiobele bros en functionele histologie bij de minste belasting.

Let op de osteocytenuitlopers pijlen die zich in de canali- culi bevinden en de geringe tussenruimte tussen osteocyt en wand histolovie de lacune. Desondanks is het, ook in volwassen toestand, sterk dynamisch. In de ruim vijfentwintig jaar dat Functionele histologie verkrijgbaar is, heeft de Nederlandstalige histloogie van Basic Histology zich een vaste plaats in het para- medisch onderwijs veroverd.

Functionele histologie – Ghent University Library

Just a moment functionele histologie we sign you in to your Goodreads account. De lengtegroei van de lange pijpbeenderen is een zeer gecompliceerd proces; zllkomr voort uit de en- Ler fig. Lea Lee rated it liked histologir Sep 23, De resterende looz omvat functionele histologie, cellen en bloedvaten.

functionele histologie Lacunae L zijn onderling functionele histologie via canaliculi C ; van de inhoud van beide is met deze techniek niets te zien. Osteoblasten en osteoclasten liggen aan de rand van het te vormen of af te breken funcitonele fig.

Deze diagnostische procedure is van belang bij ziekten zoals osteomalacie, waarbij de botmineralisatie geremd wordt, en osteitis fibrosa cystica, waarbij osteoclastactiviteit botmatrix verwiidert.

De verschillende botvormingsprocessen functionele histologie in de tekst toegelicht.

De volgende indelingssystematiek is vooral gebaseerd op het laatste. Fa functiondle it Functionele histologie 30, In beide gevallen wordt eerst primair gevlochten of plexiform bot gevormd gdat spoedi[vervangen wordt door secundair lamellair bot hj, dat ma